Power Rates

Power Advisory

Unscheduled
Power Interruption

May 06, 2018 - (Sunday)

7:00 pm TO 8:30 pm

Entire COTELCO Coverage A...

read more

Scheduled
Power Interruption

July 21, 2018 - (Saturday)

8:00 am TO 12:00 pm

POBLACION ANTIPAS, ARAKAN...

read more

April 24, 2018 - (Tuesday)

10:00 am TO 11:30 am

Barangays of New Janiuay,...

read more

Service Information

Mga Hakbangin Tungo sa Pagpapakabit ng Kuryente

 1. Pagdalo sa Pre-membership Education Seminar o PMES (PMES attendance)
 2. Pagkuha ng Elektrisyan (Hiring of Electrician)
 3. Pagtantiya sa mga materyales para sa “House Wiring” (House Wiring Estimate by an accredited Electrician)
 4. Pagbili sa mga materyales (Material Purchase)
 5. Paglagay ng mga nabiling materyales (Installation)
 6. Paunang pagpasa ng mga dokumentong kakailanganin sa pagsisiyasat ng Cotelco Inspectors (Submission of initial requirements for inspection)
 7. Pagsisiyasat ng mga “COTELCO Inspectors” (Inspection by COTELCO Inspectors)
 8. Pinal na pagpasa ng mga dokumentong kakailanganin sakaling makapasa sa pagsisiyasat (Final submission of Documentary Requirements)
 9. Pagbayad (Payment)
 10. Pagkuha ng “Service Drop Wire” at “KWH Meter” (Withdrawal of service Drop Wire and KWH Meter)
 11. Pagpapailaw (Connection / Energization)

News and Events

Notice of Public Hearing of ERC Case No. 2018-031 RC

Notice of Public Hearing of ERC Case No. 2018-031 RC, In the Matter of the Application for Approval of the Tariff Glide Path “B” (TGP “B”) Calculation Pursuant to Article VII of the RSEC-WR and ERC Resolution No. 8, Series of 2011, with Prayer for Provisional Authority, Cotabato Electric Cooperative, Inc. (COTELCO) applicant.

read more

Bids