COTELCO Hymn | Cotelco Inc.

Bigyan ng liwanag ang buong sambayan
Nang makamtan ang mithing pangkaunlaran
COTELCO ang siyang sumilang
May tanging tungkukin gagampanan.

Itatag ang cooperatiba,
Programmang pangbayan at nayon
Upang masa’y dagliang magsiunlad.
Gawain para sa inang bayan.

Sa lakas at bigkis bisig ang lahat,
Maging pagawaan man o tahanan
Magkaisang lahat, maitaguyod
Ang pambansang pagtutulongan.

Sa Rural Electrification,
Ang tanging tanglaw ng buong bayan
Magkaisa, magmatatag ang samahan.

COTELCO ang sagot sa kadiliman
Sa bawat sulok at kapaligiran
Kristyano’t Muslim ang naninirahan
Ang pag-asa natin matutunghayan.

Pagtibayin ang kooperatiba,
Programang pangbayan at nayon
Upang masa’y dagliang magsiunlad
Buong sambayana’y magliwanag.

Pagtibayin ang kooperatiba,
Programang pangbayan at nayon
Upang masa’y dagliang magsiunlad
Buong Sambayana’y magliwanag.

Magliwanag…

Share This