New Electric Service Application | Cotelco Inc.

Mga Hakbangin Tungo sa Pagpapakabit ng Kuryente

(New Service Connection Sequence of Activities)

 1. Pagdalo sa Pre-membership Education Seminar o PMES (PMES attendance)
 2. Pagkuha ng Elektrisyan (Hiring of Electrician)
 3. Pagtantiya sa mga materyales para sa “House Wiring” (House Wiring Estimate by an accredited Electrician)
 4. Pagbili sa mga materyales (Material Purchase)
 5. Paglagay ng mga nabiling materyales (Installation)
 6. Paunang pagpasa ng mga dokumentong kakailanganin sa pagsisiyasat ng Cotelco Inspectors (Submission of initial requirements for inspection)
 7. Pagsisiyasat ng mga “COTELCO Inspectors” (Inspection by COTELCO Inspectors)
 8. Pinal na pagpasa ng mga dokumentong kakailanganin sakaling makapasa sa pagsisiyasat (Final submission of Documentary Requirements)
 9. Pagbayad (Payment)
 10. Pagkuha ng “Service Drop Wire” at “KWH Meter” (Withdrawal of service Drop Wire and KWH Meter)
 11. Pagpapailaw (Connection / Energization)

Mga Pangangailangan sa Pagpapakabit ng Kuryente

(New Service Connection Requirements)

 1. Checklist of Requirements
 2. Certificate of Completion Electrical Works
 3. Certificate of Attendance PMES
 4. Barangay / BAPA Clearance
 5. Electrical Permit
 6. Building Permit
 7. Electrician Association Clearance
 8. COTELCO Final Inspection Report
 9. COTELCO Area Clearance

Teknikal na Batayan Tuwing Pagsisiyasat

(New Service Connection Requirements)

Service Entrance

 • Wire Size #8
 • Color Coded (live wire should be Black)
 • 10 ft. above the ground
 • with Angle Bar or Flat Bar

KWH Meter Height

 • 6 ft. above the ground

Steel Pole (in case of pole Metering)

 • Steel Size #3
 • Gauge 40
 • 20 ft. high
 • with spool insulator and fabricated ladder

Pole Metering Para sa Koneksyong Humigit sa 80 Meters

(For connection above 80 meters distance)

Maari pang kabitan ng kuryente ang bahay o gusali hanggang 1,000m o 1km sa poste ng COTELCO sa pamamagitan ng POLE Metering. Subalit kailangang masunod ang mga alituntuning nakasaad at ang mga ito ay:

 • Itayo ang poste 45m galing sa poste ng COTELCO.
 • Gumamit ng Steel Pole #3, gauge 40 at may haba na 20 ft.
 • Matibay ang pundasyon kung saan ito ay nakatayo.
 • Maglagay ng pinagawang “Metering Box” na kung saan ipapasaloob ang “KWH Meter” at siyang magsisilbing proteksyon nito.
 • Maglagay ng “Service Swinging Clevis” at “Service Insulator”.
 • Pumirma sa isang “Affidavit of Pole Metering”.

Payment

Residential

Commercial Public

Membership Fee 5.00 5.00
Service Fee 100.00 100.00
Bill Deposit 500.00 N/A
KWH Meter FREE 1,200.00
Cons. Mats. N/A 300.00
I.D FREE FREE
data data data
E-Vat 12.00 48.00
TOTAL P617.00 P1,653.00

Nakalaang Panahon ng Pagsisiyasat

(Inspection Schedule)

Area

Everyday
 • Kabacan
 • Carmen
 • Matalam
 • Mlang
 • Tulunan
 • Kidapawan City
 • Makilala
 • Magpet
 • Pres. Roxas
 • Arakan
 • Antipas

Pre-membership Education Seminar Schedule

 • Miyerkules at Biyernes (9:00am to 11:00am)
 • Manubuan, Matalam, Cotabato
 • Maaring magdala ng mga panulat
Share This