Ang Industriya ng Kuryente | Cotelco Inc.

Ang pagunawa sa industriya ng kuryente sa Pilipinas ay magbibigay ng kaalaman sa lahat kung papaanong paraan nakukuha ang supply ng kuryente at kung papaano ito naipapamahagi sa iba’t ibang parte ng kapuloan.

Importanteng malaman ito ng ating mga member / consumers sapagkat isa sa ating mga obligasyon bilang miyembro ay unawain ang serbisyong elektrikal na ating kinukunsumo.

Generation

Ang Kuryente ay nakukuha mula sa mga “Generating Plants” gamit ang kanilang mga generators. Sila ang nagsusuply ng kuryente.

Transmission

Dumadaloy ang supply ng kuryente patungo sa mga “Distribution Utilities” gamit ang facilidad ng mga “Transmitting Plants”.

Distribution

Distribution Utilities” tulad ng COTELCO ang silang namamahagi ng kuryente sa kanilang mga nasasakupan.

Share This